posted by user: LAC || 2546 views || tracked by 3 users: [display]

LAC 2010 : Landelijk Architectuur Congres 2010 - Pak je kansen met architectuur

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://bit.ly/LAC2010-C4P
 
When Nov 24, 2010 - Nov 25, 2010
Where The Netherlands, Nieuwegein
Submission Deadline TBD
Categories    enterprise architecture   it architecture   software architecture
 

Call For Papers

Conference is in Dutch language. Submission in dutch please.

Het Landelijk Architectuur Congres, van november 2009, was opnieuw een suc­ces­volle ontmoeting tussen professionals en stakeholders. Het over­grote deel van de bezoekers was zowel de eerste als de tweede congresdag positief tot zeer positief over het congres en over de praktische waarde.

Dat willen we volhouden en zelfs verbeteren! Daartoe trachten we het LAC niet alleen voor archi­tecten aantrekkelijk te maken, maar ook voor projectleiders, belangrijke architec­tuurge­bruikers en andere betrokkenen zoals business-managers. We vragen daarom enthousiaste en professionele inbreng voor het twaalfde LAC, dat dit jaar op woensdag 24 en don­derdag 25 november in Nieuwegein wordt gehouden.

De nieuwe LAC-formule is het afgelopen jaar goed bevallen. We gaan daarom opnieuw uit van tracks met vijf lezingen van ±30 min., van workshops en van tutorials. Kwaliteitsbor­ging blijft natuurlijk de boodschap. Naast de gebruikelijke beoordeling van trackvoorstellen wor­den dan ook individuele bijdra­gen beoordeeld. We geven iedere bijdrage dus construc­tieve aandacht.

Het motto van het LAC 2010 is “Pak je kansen met architectuur”.

Ons concrete verzoek is na te denken over een bijdrage aan het LAC. We ontvangen daarom graag voorstellen om

[1] een track te organiseren,
[2] een lezing te verzorgen binnen een track,
[3] een workshop te verzorgen, of
[4] een tutorial te geven.

De evaluatie van LAC2009 heeft geleerd dat concrete track- en lezingentitels de meeste aan­dacht trekken. We denken voor het komende LAC daarom aan duidelijke thema’s, zoals:

Gezondheidszorg, Groene en duurzame architectuur, Architectuur in productiebedrijven Verzekeringen, TOGAF: de eerste resultaten, De architectuurcompetentie in organisaties,
SOA: wat werkt en wat werkt niet? Architectuurcommunicatie en -educatie, Businessarchitectuur Operating modellen en architectuur, Architectuur in transformatieprogramma’s, De verantwoordelijke architect, Radicale simplificatie, Agile architecting, Architect en engineer: een winnend team De waarde van architectuur, Legacy: de wal keert het schip? Integraal klantbeeld

Andere thema’s zijn natuurlijk ook welkom.

INDIENEN VOORSTEL: De outline van uw voorstel kunt u kenbaar maken via de congreswebsite www.lac2010.nl. De voorstellen worden direct op www.lac2010.nl gepubliceerd, zodat iedereen er kennis van kan nemen en kan reageren.

Related Resources

SOFTPA 2022   International Conference on Emerging Practices in Software Process & Architecture
CYBI 2022   9th International Conference on Cybernetics & Informatics
SEAS 2022   11th International Conference on Software Engineering and Applications
ICSOFT 2022   17th International Conference on Software Technologies
ICBB 2022   2nd International Conference on Software Engineering and Managing Information Technology
IJNGN 2022   International Journal of Next - Generation Networks