posted by user: lluiscfp || 2905 views || tracked by 9 users: [display]

CCIA 2009 : Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.lsi.upc.edu/events/ccia2009/
 
When Oct 21, 2009 - Oct 23, 2009
Where Cardona, Spain
Submission Deadline May 15, 2009
Notification Due Jul 3, 2009
Final Version Due Jul 17, 2009
Categories    artificial intelligence   data mining   machine learning
 

Call For Papers

Us convidem a participar al Dotzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2009), que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2009 a Cardona. Les llengües oficials del congrés per a la presentació de ponències són: el català, l'espanyol, el francès, l'italià i l'anglès.

L'objectiu principal del Congrés és fomentar la discussió dels últims treballs en intel·ligència artificial que es desenvolupen al si de la comunitat investigadora dels Països Catalans, així com reunir els membres d'aquesta comunitat.

Totes les contribucions es realitzaran en articles de 6 a 8 pàgines. La data límit per a l’enviament dels articles és el 15 de maig de 2009. Us animem perquè aquestes contribucions reflecteixin tant treballs acabats, com treballs preliminars que prometen ser idees innovadores.
Mineria de dades Aplicacions de la IA IA i sistemes Ambientals
Aprenentatge artificial Enginyeria del coneixement Algorismes/Programació evolutiva
IA en temps real IA i tecnologies assistencials Xarxes neuronals artificials
IA i sistemes biològics Llenguatge natural Sistemes difusos
Models de raonament Percepció Fusió/agregació de la informació
Planificació i optimització Robòtica Processament de la informació
Programació lògica Vida artificial Resolució de problemes en IA
Reconeixement de la parla Satisfacció de restriccions Agents i sistemes multi-agents

Related Resources

PROLE 2022   XXI Jornadas sobre Programación y Lenguajes
JCRAI 2022-Ei Compendex & Scopus 2022   2022 International Joint Conference on Robotics and Artificial Intelligence (JCRAI 2022)
QUATIC 2022   International Conference on the Quality of Information and Communications Technology
MLDM 2022   18th International Conference on Machine Learning and Data Mining
CFG 2022   Cadernos de Fraseoloxía Galega, issue 23
ICML 2022   39th International Conference on Machine Learning
I DCADS 2022   Data Science and Analytics for Decision Support Workshop
IEEE COINS 2022   IEEE COINS 2022: Hybrid (3 days on-site | 2 days virtual)
JAR XI 2022   XI Jornadas Argentinas de Robótica, Bariloche 2022
FAIML 2022   2022 International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence and Machine Learning (FAIML 2022)