posted by user: lluiscfp || 2793 views || tracked by 9 users: [display]

CCIA 2009 : Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.lsi.upc.edu/events/ccia2009/
 
When Oct 21, 2009 - Oct 23, 2009
Where Cardona, Spain
Submission Deadline May 15, 2009
Notification Due Jul 3, 2009
Final Version Due Jul 17, 2009
Categories    artificial intelligence   data mining   machine learning
 

Call For Papers

Us convidem a participar al Dotzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2009), que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2009 a Cardona. Les llengües oficials del congrés per a la presentació de ponències són: el català, l'espanyol, el francès, l'italià i l'anglès.

L'objectiu principal del Congrés és fomentar la discussió dels últims treballs en intel·ligència artificial que es desenvolupen al si de la comunitat investigadora dels Països Catalans, així com reunir els membres d'aquesta comunitat.

Totes les contribucions es realitzaran en articles de 6 a 8 pàgines. La data límit per a l’enviament dels articles és el 15 de maig de 2009. Us animem perquè aquestes contribucions reflecteixin tant treballs acabats, com treballs preliminars que prometen ser idees innovadores.
Mineria de dades Aplicacions de la IA IA i sistemes Ambientals
Aprenentatge artificial Enginyeria del coneixement Algorismes/Programació evolutiva
IA en temps real IA i tecnologies assistencials Xarxes neuronals artificials
IA i sistemes biològics Llenguatge natural Sistemes difusos
Models de raonament Percepció Fusió/agregació de la informació
Planificació i optimització Robòtica Processament de la informació
Programació lògica Vida artificial Resolució de problemes en IA
Reconeixement de la parla Satisfacció de restriccions Agents i sistemes multi-agents

Related Resources

SWL-UCIENCIA 2021   IX Taller Internacional de Software Libre-UCIENCIA 2021
WSDM 2022   Web Search and Data Mining
TERA - Eurasia Research 2021   19th ICTEL 2021 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 11-12 October, Lisbon
MECHATROJ 2021   Mechatronics and Applications: An International Journal (MECHATROJ)
STRA - Eurasia Research 2021   3rd ICSTR Paris – International Conference on Science & Technology Research, 28-29 November 2021
IJAD 2021   International Journal of Advanced Dermatology
SSHRA - Eurasia Research 2021   3rd Lisbon – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 12-13 October 2021
DSA 2021   2nd International Conference on Data Science and Applications
JIISIC 2021   XVI - Jornadas Iberoamericanas de Ingeniería de Software e Ingeniería del Conocimiento
SSHRA - Eurasia Research 2021   3rd Paris – International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 26-27 November 2021