posted by user: lluiscfp || 2521 views || tracked by 9 users: [display]

CCIA 2009 : Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.lsi.upc.edu/events/ccia2009/
 
When Oct 21, 2009 - Oct 23, 2009
Where Cardona, Spain
Submission Deadline May 15, 2009
Notification Due Jul 3, 2009
Final Version Due Jul 17, 2009
Categories    artificial intelligence   data mining   machine learning
 

Call For Papers

Us convidem a participar al Dotzè Congrés Internacional de l’Associació Catalana d'Intel·ligència Artificial (CCIA 2009), que tindrà lloc els dies 21, 22 i 23 d'octubre de 2009 a Cardona. Les llengües oficials del congrés per a la presentació de ponències són: el català, l'espanyol, el francès, l'italià i l'anglès.

L'objectiu principal del Congrés és fomentar la discussió dels últims treballs en intel·ligència artificial que es desenvolupen al si de la comunitat investigadora dels Països Catalans, així com reunir els membres d'aquesta comunitat.

Totes les contribucions es realitzaran en articles de 6 a 8 pàgines. La data límit per a l’enviament dels articles és el 15 de maig de 2009. Us animem perquè aquestes contribucions reflecteixin tant treballs acabats, com treballs preliminars que prometen ser idees innovadores.
Mineria de dades Aplicacions de la IA IA i sistemes Ambientals
Aprenentatge artificial Enginyeria del coneixement Algorismes/Programació evolutiva
IA en temps real IA i tecnologies assistencials Xarxes neuronals artificials
IA i sistemes biològics Llenguatge natural Sistemes difusos
Models de raonament Percepció Fusió/agregació de la informació
Planificació i optimització Robòtica Processament de la informació
Programació lògica Vida artificial Resolució de problemes en IA
Reconeixement de la parla Satisfacció de restriccions Agents i sistemes multi-agents

Related Resources

TICEC 2020   Congreso Internacional de Tecnologías de la Información y Comunicación del Ecuador
ICDM 2020   20th IEEE International Conference on Data Mining
17th ICTEL September Barcelona 2020   17th ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 31 Aug -01 Sep, Barcelona
IEEE-CVIV 2020   2020 2nd International Conference on Advances in Computer Vision, Image and Virtualization (CVIV 2020)
3rd ICSTR Barcelona September 2020   3rd ICSTR Barcelona – International Conference on Science & Technology Research, 03-04 September 2020
EMNLP 2020   Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing
ISMAR 2020   19th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality
ACM--ICMLC--Ei and Scopus 2020   ACM--2020 12th International Conference on Machine Learning and Computing (ICMLC 2020)--SCOPUS, Ei Compendex
MC 2020   Workshop on Mathematical creativity, Rio, 8-13
22nd ICTEL Lisbon 12-13 October 2020   22nd ICTEL 2020 – International Conference on Teaching, Education & Learning, 12-13 October, Lisbon