posted by organizer: yenicerir || 3220 views || tracked by 11 users: [display]

GÖMSİS 2014 : 4. Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
 
When Dec 4, 2014 - Dec 5, 2014
Where İTÜ, İstanbul, Türkiye
Submission Deadline Oct 15, 2015
Notification Due Nov 5, 2015
Final Version Due Nov 15, 2015
Categories    embedded systems   electronics   engineering   FPGA
 

Call For Papers

Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.

Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır:

Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar
Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama
Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler
Güç Yönetimi ve Optimizasyon

Related Resources

IJIST 2018   The International Journal of Information Science & techniques
IJGTT 2018   International Journal of Game Theory and Technology
NECO 2018   7thInternational Conference of Networks and Communications
Scopus-EI-AIAAT 2018   2018 2nd International Conference on Artificial Intelligence Applications and Technologies (AIAAT 2018)
SSCI 2019   The 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
ELE 2018   5th International Conference on Electrical Engineering
MSEJ 2018   Advances in Materials Science and Engineering: An International Journal
DISC 2018   Special Issue on Data Intelligence in Sustainable Computing, Journal of Sustainable Computing: Informatics and Systems
IJITCS 2018   International Journal of Information Technology Convergence and services
ICCT 2018   2018 4th International Conference on Communication Technology (EI Compendex Indexing)