posted by organizer: yenicerir || 2444 views || tracked by 10 users: [display]

GÖMSİS 2014 : 4. Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
 
When Dec 4, 2014 - Dec 5, 2014
Where İTÜ, İstanbul, Türkiye
Submission Deadline Oct 15, 2015
Notification Due Nov 5, 2015
Final Version Due Nov 15, 2015
Categories    embedded systems   electronics   engineering   FPGA
 

Call For Papers

Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.

Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır:

Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar
Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama
Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler
Güç Yönetimi ve Optimizasyon

Related Resources

PRO-VE 2017   Working Conference on Virtual Enterprises
EEIJ 2017   Electrical Engineering: An International Journal
IJOE 2017   International Journal on Organic Electronics
ICCSS 2017   IEEE-2017 7th International Conference on Circuits, System and Simulation (ICCSS 2017)-Ei Compendex
ICCMA - Ei 2017   2017 The 5th International conference on Control, Mechatronics and Automation (ICCMA 2017)--Ei Compendex and Scopus
IJSC 2017   International Journal on Soft Computing
IEEE--ICSGSC 2017   2017 IEEE International Conference on Smart Grid and Smart Cities (ICSGSC 2017)--IEEE Xplore and Ei Compendex
CENICS 2017   The Tenth International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-electronics
IJITMC 2017   International Journal of Information Technology, Modeling and Computing
ICITE 2017   2017 2nd International Conference on Intelligent Transportation Engineering (ICITE 2017)-IEEE Xplore and Ei Compendex