posted by organizer: yenicerir || 2839 views || tracked by 10 users: [display]

GÖMSİS 2014 : 4. Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
 
When Dec 4, 2014 - Dec 5, 2014
Where İTÜ, İstanbul, Türkiye
Submission Deadline Oct 15, 2015
Notification Due Nov 5, 2015
Final Version Due Nov 15, 2015
Categories    embedded systems   electronics   engineering   FPGA
 

Call For Papers

Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.

Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır:

Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar
Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama
Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler
Güç Yönetimi ve Optimizasyon

Related Resources

PRO-VE 2017   Working Conference on Virtual Enterprises
EEIJ 2017   Electrical Engineering: An International Journal
ICRAE - IEEE 2017   IEEE--2017 2nd International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE 2017) - IEEE Xplore and Ei Compendex
CAiSE 2018   CfP: CAiSE 2018 (30th International Conference on Advanced Information Systems Engineering)
IEIJ 2017   Informatics Engineering, an International Journal
AI 2017   3rd International Conference on Artificial Intelligence and Applications
VLSIA 2017   3rd International Conference on VLSI and Applications
ICSS 2017   3rd International Conference on Software Security
MathSJ 2017   Applied Mathematics and Sciences: An International Journal
AEROIJ 2017   Aerospace Engineering: An International Journal