posted by organizer: yenicerir || 1975 views || tracked by 9 users: [display]

GÖMSİS 2014 : 4. Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
 
When Dec 4, 2014 - Dec 5, 2014
Where İTÜ, İstanbul, Türkiye
Submission Deadline Oct 15, 2015
Notification Due Nov 5, 2015
Final Version Due Nov 15, 2015
Categories    embedded systems   electronics   engineering   FPGA
 

Call For Papers

Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.

Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır:

Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar
Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama
Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler
Güç Yönetimi ve Optimizasyon

Related Resources

PRO-VE 2017   Working Conference on Virtual Enterprises
ATN 2017   Acta Technica Napocensis- Electronics and Telecommunications 1/2017
EEIJ 2017   Electrical Engineering: An International Journal
ICCRE 2017   2017 IEEE 2nd International Conference on Control and Robotics Engineering (ICCRE 2017)-IEEE Xplore,EI
USENIX ATC 2017   2017 USENIX Annual Technical Conference
ITSC 2017   IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems
IJCSEA 2017   International Journal of Computer Science, Engineering and Applications
ESWeek 2017   Embedded Systems Week
ICMEAE 2017   2017 4th International Conference on Mechatronics, Electronics and Automation Engineering (ICMEAE 2017) -Ei&Scopus
IJEL 2017   International Journal of Electromagnetics