posted by organizer: yenicerir || 4019 views || tracked by 11 users: [display]

GÖMSİS 2014 : 4. Gömülü Sistemler ve Uygulamaları Sempozyumu

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.gstl.itu.edu.tr/gomsis2014
 
When Dec 4, 2014 - Dec 5, 2014
Where İTÜ, İstanbul, Türkiye
Submission Deadline Oct 15, 2015
Notification Due Nov 5, 2015
Final Version Due Nov 15, 2015
Categories    embedded systems   electronics   engineering   FPGA
 

Call For Papers

Sempozyumda ülkemizde Gömülü Sistemler konusunda yapılan araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları sunulacaktır. Sempozyumun gömülü sistemler alanında çalışanları bir araya getirmesi, yeni ortaklıkların ve projelerin doğmasına aracı olması hedeflenmektedir.

Bildiri konuları aşağıda listelenen konu ve benzerleri olacaktır:

Gömülü Sistemlerin Modellenmesi ve Belirtimi
Donanım/Yazılım Ortak Tasarımı
Gömülü Sistemler için Tasarım Yöntemleri
Gömülü Sistemlerde Güvenlik
Tekrar Programlanabilir Mimariler ve Uygulamalar
Gömülü Sistemler ve İşletim Sistemleri
Yaygın ve Heryerde Birden Bulunan Hesaplama
Gömülü Sistemlerdeki Yeni Teknolojiler
Gömülü Sistemlerde Doğrulama ve Sağlama
Gömülü Sistemlerin Uygulamaları
Doğrulama ve Bozulmaya Dayanıklı Gömülü Sistemler
Güç Yönetimi ve Optimizasyon

Related Resources

IEEE--ICCAR--Ei & SCOPUS 2020   2020 The 6th IEEE International Conference on Control, Automation and Robotics (ICCAR 2020)--Ei Compendex & SCOPUS
ToMS 2019   Transactions on Maritime Science journal
AISC 2020   8th International Conference on Artificial Intelligence, Soft Computing
IEEE--ICMRE--Ei Compendex, Scopus 2020   IEEE--2020 6th International Conference on Mechatronics and Robotics Engineering (ICMRE 2020)--Ei Compendex, Scopus
ACM--ICMLT--Ei and Scopus 2020   ACM--2020 5th International Conference on Machine Learning Technologies (ICMLT 2020)--Ei Compendex, Scopus
ICRIT--JA, Scopus 2020   2020 3rd International Conference on Robotics and Intelligent Technology (ICRIT 2020)--JA, Scopus
LCTES 2020   The 21st ACM SIGPLAN/SIGBED International Conference on Languages, Compilers, and Tools for Embedded Systems
CIPSBSN 2020   Special Issue Computational Intelligence for Physiological Sensors and Body Sensor Network
AMSTA 2020   14th International Conference on Agents and Multi-Agent Systems: Technology and Applications
SEAS 2020   9th International Conference on Software Engineering and Applications