posted by organizer: ArkadiuszB || 3697 views || tracked by 15 users: [display]

KNWS 2014 : XI Konferencja Naukowa Informatyka - Sztuka czy Rzemiosło

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://www.knws.uz.zgora.pl
 
When Jun 9, 2014 - Jun 12, 2014
Where Karpacz
Submission Deadline Mar 15, 2014
Notification Due Apr 1, 2014
Final Version Due Apr 30, 2014
Categories    computer science   software engineering   information technology   electrical engineering
 

Call For Papers

Współcześnie informatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, będącą nie tylko domeną nauki i techniki ale również zawierającą w sobie aspekt sztuki. Temat konferencji nawiązuje do wykładu prof. dra hab. inż. Mariana Adamskiego, który został wygłoszony podczas inauguracji roku akademickiego 2002/2003 na Uniwersytecie Zielonogórskim. Z pełną treścią można zapoznać się na stronie Miesięcznika Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Celem Konferencji jest dostarczenie badaczom i doktorantom, początkującym jak również zaawansowanym, dogodnej platformy do prezentacji wyników badań, przeglądu i dyskusji aktualnych trendów w nauce, technice i technologii oraz ich znaczeniu dla przemysłu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Konferencja wychodzi naprzeciw potrzebom współpracy nauki z przemysłem, gdzie celem jest umożliwienie nawiązania ścisłego kontaktu z przedstawicielami przemysłu, administracji i samorządu.

Tematyka Konferencji obejmuje (lecz nie jest ograniczona do):
- Języki, algorytmy i technologie informacyjne
- Bazy danych, eksploracja danych i hurtownie danych
- Grafika komputerowa
- Modelowanie matematyczne systemów
- Modelowanie informatycznych systemów sprzętowo-programowych
- Zaawansowane metody analizy i syntezy mikrosystemów cyfrowych
- Systemy mikroprocesorowe
- Urządzenia elektroniczne
- Pomiary, testowanie i metrologia elektryczna

Honorowy Przewodniczący: Marian Adamski, Uniwersytet Zielonogórski
Przewodniczący: Piotr Mróz, Uniwersytet Zielonogórski
Zastępca Przewodniczącego: Tomasz Gratkowski, Uniwersytet Zielonogórski

Lokalizacja:
Zapraszamy Państwa do Ośrodka Konferencyjno-Wypoczynkowy Krucze Skały, położonego u podnóża malowniczej grupy skalnej „KRUCZE SKAŁY”, nad potokiem Płomnica w Karpaczu.
Skały, zieleń, szum wody, możliwość bliskiego kontaktu z przyrodą sprzyjają relaksowi oraz wypoczynkowi. Tuż przy Ośrodku rozpoczynają swój bieg szlaki turystyczne do Sowiej Doliny, na Skalny Stół oraz na Śnieżkę.

Zgłoszenie artykułu:
Autorzy proszeni są o dostosowanie referatów zgodnie z wytycznymi umieszczonymi na stronie internetowej Konferencji. Pełne teksty referatów powinny mieć objętość 4 stron.
Na podstawie opinii Komitetu Naukowego referaty zostaną zakwalifikowane do publikacji w poszczególnych czasopismach. Każdy z referatów zostanie zrecenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów. Po zakwalifikowaniu referatu zostaną przesłane do Autorów dodatkowe informacje, m.in.: uwagi recenzentów oraz sposób przygotowania artykułu przeznaczonego do publikacji w określonym czasopiśmie.
W opłatę konferencyjną wliczona jest publikacja jednego artykułu.

Related Resources

PSSV 2020   XI Workshop Program Semantics, Specification and Verification
ITE 2021   2nd International Conference on Integrating Technology in Education
XI PG Conference 2020   XI Postgraduate Conference ESGHT-ISCAL 2020 - University of the Algarve
ACM--NLPIR--Ei Compendex and Scopus 2020   ACM--2020 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval (NLPIR 2020)--Scopus, Ei Compendex
IJNGN 2020   International Journal of Next - Generation Networks
AIP Journal - Indexed in Scopus 2021   Journal of Social and Business Informatics - Acta Informatica Pragensia
FCSIT 2020   2020 2nd Euro-Asia Conference on Frontiers of Computer Science and Information Technology (FCSIT 2020)
CiVEJ 2020   Civil Engineering and Urban Planning: An International Journal
ACM--ICMLSC--EI Compendex, Scopus 2021   ACM--2021 The 5th International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2021)--EI Compendex, Scopus
MathSJ 2020   Applied Mathematics and Sciences: An International Journal