posted by user: sehntmts || 7059 views || tracked by 9 users: [display]

TOK 2013 : Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı (Turkish National Meeting on Automatic Control 2013)

FacebookTwitterLinkedInGoogle

Link: http://tok2013.inonu.edu.tr
 
When Sep 26, 2013 - Sep 28, 2013
Where Malatya / Türkiye
Submission Deadline May 15, 2013
Notification Due Jul 15, 2013
Final Version Due Aug 15, 2013
Categories    control   automation   robotics   mechatronic
 

Call For Papers

Kontrol ve Otomasyon alanı Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Makine, Mekatronik ve Kimya mühendisliği gibi temel bir çok mühendislik dallarının ortak bir disiplini olup, son yıllarda gelişen teknoloji ve Ar-Ge faaliyetleri ile savunma sanayisi, imalat endüstrisi, otomotiv, havacılık, enerji sistemleri, raylı sistemler, robotik, tekstil vb gibi bir çok endüstri alanında uygulamalarının sıkça görüldüğü vazgeçilmez bir alan haline gelmiştir. Bu gelişimin temel ayaklarından biri olan Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi, 1994 yılından beri ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan saygın bilim insanları ile endüstrinin değişik sektörlerinde çalışan mühendisleri bir araya getiren, katılımcıların karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmasına ve ortak çalışmaların üretilmesine olanak sağlayan bir ortam sunmaktadır. Bu amaçla, onbeşincisi düzenlenecek olan Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı ve Sergisi 2013 yılında İnönü Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinin işbirliğinde Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir.

Halen faaliyette olan üç ve yakında faaliyete geçecek olan dördüncü organize sanayi bölgeleriyle Malatya, Anadolu'nun sanayisi en hızlı gelişen ve Ankara'nın doğusunda en çok sanayi tesisi bulunan illerinden birisidir. Bu gelişimin yanı sıra dünyanın en lezzetli kayısısının yalnızca bu topraklarda yetişmesi nedeniyle, kendisine has kayısı ürünleriyle Malatya dünyanın kayısı başkenti olarak tanınmaktadır. M.Ö. 3000 yılında, şimdi Aslantepe Höyüğü olarak bilinen yerde başladığı tahmin edilen ve -bilinen- beş bin yıllık tarihi ile bölgenin önemli uygarlık ve kültür merkezlerinden biri olan Malatya görülmesi gereken illerimizdendir.

Bu yıl 38. kuruluş yılını kutlayan İnönü Üniversitesine gelerek TOK 2013'e katılımınızı bekler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Nusret Tan . Doç. Dr. Serdar Ethem Hamamcı . Doç. Dr. Mehmet Turan Söylemez
(TOK 2013 Eşbaşkanları)This year, Turkish National Meeting on Automatic Control (TOK 2013) which will be held in Malatya, brings together the academicians from different universities of Turkey and the control engineers from industry, additionally the contributors from abroad countries.

Turkish National Committee of Automatic Control (TOK) is National Member Organization (NMO) of “International Federation of Automatic Control” (IFAC) in Turkey.

The aim of TOK is to induce people for the science and technology of automatic control in whole systems to flourish theoretically and in practice; to facilitate those involved in the theory and the implementations of automatic control, to make collective works with the national and international agencies involved.


Prof. Dr. Nusret Tan . Doç. Dr. Serdar Ethem Hamamcı . Doç. Dr. Mehmet Turan Söylemez
(TOK 2013 Meeting Chairs)

Related Resources

AAAI 2019   National Conference on Artificial Intelligence
IROS 2019   Intelligent RObots and Systems
NCCC 2019   National Conference on Cognitive Computing
CDC 2019   58th Conference on Decision and Control
ICSTR 2019   3rd ICSTR Singapore – International Conference on Science & Technology Research, 28-29 June 2019
ICINCO 2019   16th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
ACESD 2019   2019 4th Asia Conference on Environment and Sustainable Development (ACESD 2019)
EI-CSECI 2019   2019 International Conference on Software Engineering and Computational Intelligence (CSECI 2019)
ICNEA--JA, Scopus 2019   2019 4th International Conference on New Energy and Applications (ICNEA 2019)--JA, Scopus
ADASIVA 2019   2nd National Workshop and Summer School Advances in Deep Architectures for Signal, Image and Vision Applications (ADASIVA2019)